Entries by Maria Kornfeind

Otvoreno je naticanje za Dan mladine 2020

Po zvanarednim vikendom u Vincjetu se moru ov put najaviti društva iz sel sridnjega Gradišća za suorganizaciju Dana mladine 2020. Prijave primamo do 31.10.2019. U okviru naticanja neka društva predstavu svoje selo, ideje, koncepte i predloge. Zainteresirani se moru najaviti pismeno poštom ili e-mailom kod Hrvatskoga akademskoga kluba. Ako imate kakova pitanja, kontaktirajte nas prosim! […]

Uspješna HAK klauzura

Po seminaru je pred klauzurom! 🤪 Denas smo se jako uspješno i intenzivno bavili sa prošlosti, sadašnosti i budućnosti HAKa! Razvijali smo nove cilje i ideje za buduće djelovanje. Lipa hvala Anita Malli za zvanaredno i profesionalno peljanje skroz ovo otpodne! Lipa hvala Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju (KSŠŠD) da smo smili kod […]

Hakovke i Hakovci na jesenskom seminaru

8. Oktobra je se počeo ljetošnji jesenski seminar Mladine Europskih narodnosti ❤️ I HAK je ov put bio opet zastupan s 3 diozimatljic i diozimateljev! Uz dvi djelaonice, su se sastali djelatne grupe i išlo se je i na izlet u glavni grad Slovačke. Imali smo opet zvanaredan čas viditi naše stare družice i tovaruše […]

Hvala!!!

Lipa hvala svim ki su pomogli načinit ov Dan mladine tako poseban i svim ku su snami svečevali! Bio je fenomenalan vikend! Ovde morete najt već slike

Otvoreno naticanje za Dan mladine!

Otvoreno je naticanje za Dan mladine 2019!🎉🎉🎉 Po ovim zvanarednim vikendom se moru najaviti društva iz sel južnoga Gradišća (austrijska i ugarska stran) za suorganizaciju Dana mladine. Prijave primamo do 31.10.2018. U okviru naticanja neka društva predstavu svoje selo, ideje, koncepte i predloge. Zainteresirani se moru najaviti pismeno poštom ili e-mailom kod Hrvatskoga akademskoga kluba. […]

Hak pri Vazmenom seminaru MEN-a

Ljetošni vazmeni seminar MEN-a (Mladina europskih narodnosti) se je održao od 23. do 30. marca u Oppeln/Opole u Poljskoj, sudjelivalo je oko 50 mladi ljudi. Domaćin je bila mladinska organizacija nimške manjine u Poljskoj BJDM (Bund der Jugend der deutschen Minderheit   ). HAK su na ovom seminaru zastupali Diana Jurkovits, Raphaela i Viktoria Kuzmits i […]

Hak ima novi odbor

Pri generalnoj sjednici se je odibrao novi odbor. Veselimo se na uspješno ljeto 2018 s motiviranim timom! Predsjednica – Martina Špiranec Potpredsjednica – Dorothea Zvonarich Potpredsjednik – Davor Frkat Blagajnica – Elisabeth Semeliker Tajnica – Diana Jurkovits

DAN MLADINE 2018

Veselimo se, da smimo objaviti da će biti 46. Dan Mladine u Cindrofu, kade se je zadnji put održao 1994. ljeta. Termin će biti 07.09. – 09.09.2018. Save the date!