Prvo print-izdanje po “launchu”

Sve članke izdanja ćemo i publicirati na noviglas.online. Ovo izdanje je prvo po launchu naše web-stranice i je best-of online-člankov, ali imamo i težišće Korona-književnosti.

Coverfoto: Chris Grodotzki

Novi glas – moramo čuda reći?

Corona u manjini.
Manjina u coroni.
K izdanju

Jezični tečaj odrinut!

Jezični tečaj u Zadru ljeto 2021.

Sadašnja situacija nam nažalost onemogućuje održanje našega prikgraničnoga seminara “Jezik prez granic”. Projekt se neće otpovidati, nego mi smo ga odrinuli na ljeto 2021.

Novi glas – ART S.A.M.

Umjetnost i diblja rešerša o društvu Hrvat S.A.M.. Kot prvi medij se je Novi glas dane dugo bavio s rešeršom okolo društva koga protektor je biškup Živković. Nadalje literatura – hrvatska, nimška, engleska – i divne grafike. Uživajte!

K izdanju

Novi glas – mediji: smimo još sanjati

Kako su druge manjine spasile novine? Kako ćemo mi? Opširno izdanje o budućnosti naših novin. Nadalje i tematiziramo infrastrukturu Gradišća, a i po prvi put: križaljka!

K trećem izdanju 2019.

Dan mladine 2020 u Velikom Borištofu

DAN MLADINE 2020

Veselimo se, da smimo objaviti da će mladina Veliki Borištof (Barani) biti suorganizator 48. Dana mladine. Zadnji put se je manifestacija u Borištofu održala 2002. ljeta.

NG 2019/2 cover

Novi glas – ekologija

Drugi Novi glas ovoga ljeta se bavi s ekologijom na različni područji. Od autonomne vožnje do CO2-rječnika je pun dobrih člankov.

K izdanju

NG 2019/2 cover

Otvoreno je naticanje za Dan mladine 2020

Po zvanarednim vikendom u Vincjetu se moru ov put najaviti društva iz sel sridnjega Gradišća za suorganizaciju Dana mladine 2020.
Prijave primamo do 31.10.2019.

U okviru naticanja neka društva predstavu svoje selo, ideje, koncepte i predloge. Zainteresirani se moru najaviti pismeno poštom ili e-mailom kod Hrvatskoga akademskoga kluba. Ako imate kakova pitanja, kontaktirajte nas prosim!

Prijava:
e-mail: info@hakovci.org

pošta: Hrvatski akademski klub
Schwindgasse 14/4
1040 Beč/ Wien

Dan Mladine 2019

Uspješna HAK klauzura

Po seminaru je pred klauzurom! 🤪

Denas smo se jako uspješno i intenzivno bavili sa prošlosti, sadašnosti i budućnosti HAKa! Razvijali smo nove cilje i ideje za buduće djelovanje. Lipa hvala Anita Malli za zvanaredno i profesionalno peljanje skroz ovo otpodne! Lipa hvala Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju (KSŠŠD) da smo smili kod vas bit! Budite znatiželjni na nove projekte!!!