Otvoreno je naticanje za Dan mladine 2020

Po zvanarednim vikendom u Vincjetu se moru ov put najaviti društva iz sel sridnjega Gradišća za suorganizaciju Dana mladine 2020.
Prijave primamo do 31.10.2019.

U okviru naticanja neka društva predstavu svoje selo, ideje, koncepte i predloge. Zainteresirani se moru najaviti pismeno poštom ili e-mailom kod Hrvatskoga akademskoga kluba. Ako imate kakova pitanja, kontaktirajte nas prosim!

Prijava:
e-mail: info@hakovci.org

pošta: Hrvatski akademski klub
Schwindgasse 14/4
1040 Beč/ Wien

Dan Mladine 2019

Rok do 4.9.: Slobodna hiža u stanu na 4. katu

U hakovskom stanu na 4. katu, Schwindgasse 14, će se iznajmiti jedna hiža od oktobra.

HAKovski stan ima svega skupa četire sobe, kade trenutno živi pet ljudi, dva zahode, dvi kupaonice sa strojem za pranje ruba/vošmašinom i skupnu kuhinju s perilicom.

Stan je predvidjen za gradišćanskohrvatske i hrvatske študentice i študente. Pripravnost i motivacija za djelovanje u HAK-u i sudjelivanje pri priredba i sjednica je prednost za kandidatice i kandidate.

Očekujemo čuda prijavov, tako da prosimo za kratko motivacijsko pismo. Uži krug ćemo pozvati na razgovor.

Prosimo, da pošaljete vaše najave do 5.9. na info@hakovci.org *)

Hiža 2 (vidi na fotografiji, slobodna od oktobra)

Prva hiža ima 13 m2 i je mišljena za jednu peršonu. U hiži se nahadja visoka stelja s matracem, ka povekša površinu hiže za polovicu. Postoji mogućnost, da se preuzame cijeli namješćaj od sadašnje stanarice. Stanaric ili stanar, ka/ki dostaje hiže se more po dogovoru useliti početkom oktobra.

Stanarina/Miete: 330€ (inkl. internet, grijanje, struja)

Kaucija/Kaution: dvi stanarine

Otkupnina/Ablöse: po dogovoru sa sadašnjom stanaricom

*) Osobne informacije se samo koriste za potrebe stana
i brišu se nakon predaje sobe

Slobodna hiža u stanu na 4. katu

U hakovskom stanu na 4. katu, Schwindgasse 14, ćedu se iznajmiti dvi hiže, jedna od augusta i jedna od oktobra.

HAKovski stan ima svega skupa četire sobe, kade trenutno živi pet ljudi, dva zahode, dvi kupaonice sa strojem za pranje ruba/wošmašinom i skupnu kuhinju s perilicom.

Stan je predvidjen za gradišćanskohrvatske i hrvatske študentice i študente. Pripravnost i motivacija za djelovanje u HAK-u i sudjelivanje pri priredba i sjednica je prednost za kandidatice i kandidate.

Očekujemo čuda prijavov, tako da prosimo za kratko motivacijsko pismo. Uži krug ćemo pozvati na razgovor.

Prosimo, da pošaljete vaše najave do 4.8. na info@hakovci.org *)

Hiža 1 (slobodna od augusta)

Hiža ima 31 m2, je mišljena za jednu ili dvi peršone i će biti od augusta slobodna. Postoji mogućnost, da se preuzame veliki dio namješćaja od sadašnjega stanara.

Stanarina/Miete: 380€ (inkl. internet, grijanje, struja)

Kaucija/Kaution: dvi stanarine

Otkupnina/Ablöse: po dogovoru sa sadašnjim stanarom

Iz neočekivanih razloga se produžuje ugovor hiže 2. Hiža će se za ljetni semestar opet raspisati.

Hiža 2 (slobodna od oktobra)

Prva hiža ima 13 m2 i je mišljena za jednu peršonu. U hiži se nahadja visoka stelja s matracem, ka povekša površinu hiže za polovicu. Postoji mogućnost, da se preuzame cijeli namješćaj od sadašnje stanarice. Stanaric ili stanar, ka/ki dostaje hiže se more po dogovoru useliti početkom oktobra.

Stanarina/Miete: 330€ (inkl. internet, grijanje, struja)

Kaucija/Kaution: dvi stanarine

Otkupnina/Ablöse: po dogovoru sa sadašnjom stanaricom

*) Osobne informacije se samo koriste za potrebe stana
i brišu se nakon predaje sobe

Uspješna HAK klauzura

Po seminaru je pred klauzurom! 🤪

Denas smo se jako uspješno i intenzivno bavili sa prošlosti, sadašnosti i budućnosti HAKa! Razvijali smo nove cilje i ideje za buduće djelovanje. Lipa hvala Anita Malli za zvanaredno i profesionalno peljanje skroz ovo otpodne! Lipa hvala Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju (KSŠŠD) da smo smili kod vas bit! Budite znatiželjni na nove projekte!!!

Hakovke i Hakovci na jesenskom seminaru

8. Oktobra je se počeo ljetošnji jesenski seminar Mladine Europskih narodnosti ❤️
I HAK je ov put bio opet zastupan s 3 diozimatljic i diozimateljev! Uz dvi djelaonice, su se sastali djelatne grupe i išlo se je i na izlet u glavni grad Slovačke.
Imali smo opet zvanaredan čas viditi naše stare družice i tovaruše iz cijele Europe i upoznati i opet nove manjine i ljude iz različnih zemalj 🌍✈️ Uz to smo se u sastanki, djelaonica i prezentacija čuda novoga naučili 💡
Lipa hvala Karpatendeutsche Jugend in der Slowakei na organizaciji ovoga seminara! Super nam je! 🎉😍

Hvala!!!

Lipa hvala svim ki su pomogli načinit ov Dan mladine tako poseban i svim ku su snami svečevali! Bio je fenomenalan vikend!

Ovde morete najt već slike

Otvoreno naticanje za Dan mladine!

Otvoreno je naticanje za Dan mladine 2019!🎉🎉🎉

Po ovim zvanarednim vikendom se moru najaviti društva iz sel južnoga Gradišća (austrijska i ugarska stran) za suorganizaciju Dana mladine.
Prijave primamo do 31.10.2018.

U okviru naticanja neka društva predstavu svoje selo, ideje, koncepte i predloge. Zainteresirani se moru najaviti pismeno poštom ili e-mailom kod Hrvatskoga akademskoga kluba. Ako imate kakova pitanja, kontaktirajte nas prosim!

Prijava:
e-mail: info@hakovci.org

pošta: Hrvatski akademski klub
Schwindgasse 14/4
1040 Beč/ Wien

Minority Safepack Inicijativa uspješno završila

https://www.fuen.org/news/single/article/fuens-successful-minority-safepack-initiative-created-a-european-movement-for-minority-rights/

Hak pri Vazmenom seminaru MEN-a

Ljetošni vazmeni seminar MEN-a (Mladina europskih narodnosti) se je održao od 23. do 30. marca u Oppeln/Opole u Poljskoj, sudjelivalo je oko 50 mladi ljudi. Domaćin je bila mladinska organizacija nimške manjine u Poljskoj BJDM (Bund der Jugend der deutschen Minderheit   ). HAK su na ovom seminaru zastupali Diana Jurkovits, Raphaela i Viktoria Kuzmits i Maria Kornfeind.

Seminar je stao pod geslom „Winging the shoes- preparing minority messengers to fly“. Sudioniki su se mogli u djelaonici naučiti kako biti takozvani „Minority messenger“ i tim širiti informaciju o svojoj manjini, ali i o drugi manjina u Europi. Zato su uvježbali različne metode kako najbolje prezentirati i oduševiti ljude za tu tematiku. Naučili su se čitati govor tjela i kako se djeluje na druge. Uz upoznanje različnih metoda neformalnoga učenja i „energizer-a“, su odsebe razumljivo i upoznali strukture MEN-a i za ča ta organizacija stoji. Na koncu djelaonice su novi manjinski ambasadori pripravili tečaj za školsku dicu i držali ure u različni škola. Bili su oduševljeni kako dobro su dica i mladi ljudi reagirali na djelaonice i kako aktivno su sudjelivali. Uz djelaonice su se sastale i radne grupe MEN-a.

Ekskurzija je peljala u djelatni logor Lamsdorf, kade su u različni boji bili zatvoreni ratni zarobljeniki a po drugim svitskim bojom i pripadniki nimške manjine. Sudioniki su se naučili, kako je nimška manjina trpila u tom razdoblju.

Kašnje su još pohodili prelipi grad Breslau/Wroclaw, kade je peljanje sljedilo nimške trage u gradu.

Na glavnom trgu grada su onda i načinjili flashmob za Minority Safepack. Mladi su tancali i jačili i tako upozorili ljudi da potpišu inicijativu. Zvana toga su diozimatlji išli i u jedno kazališće sjena i su vidili predstavu, ka pokaže suživljenje različnih manjin u regija grada Opole: Poljakov, Nimcev i Roma.

Stalna točka po vazmenom seminaru je generalna sjednica, pri koj je ovo ljeto došlo do nekoliko promjenov. Tako je Brittta L. Tästensen završila svoju periodu kao predsjednica, naslijedila ju je Giuanna Beeli od rätoromanske manjine u Švicarskoj. Nova blagajnica je postala Pia Šlogar od kašupske manjine u Poljskoj. Za komisara za komunikaciju odibran je Jakub Schäfer od Lužićkih Sorbov. Ydwine Scarse, komisarica za manjinska prava i politiku, ka je do sada samo zvršila jedno ljeto u svojoj funkciji, je ponovo preuzela tu istu funkciju.

U djelatni grupa MEN-a su i nadalje aktivne 3 hakovke, tako je Viktoria Kuzmits član djelatne grupe za manjinska prava i politiku, Maria Kornfeind član grupe za integraciju članov, a Diana Jurkovits je i nadalje ostala član djelatne grupe za komunikaciju.

Predsjednik FUEN-a Lorant Vincze je pri generalnoj predstavio daljne korake Minority Safepack Inicijative po uspješnom pobiranju potpisov. Zaključila se je rezolucija o Minority Safepack Inicijativi, na koj je pisala Viktoria Kuzmits, jer je to bila važna tema za sve učlanjene organizacije MEN-a u produčjem ljetu. Rezolucija se sastane od dva djela. U prvom djelu se potribuje, da se preporuke Minority Safepack Initiative  implementiraju na europskoj razini. Mladi pripadniki manjin su aktivno vabili za ovu inicijativu, i bez njihovog angažmana nebi bilo moguće dostignuti 1 milijun potpisov. U drugom djelu rezolucije potribuje MEN da se proces ovakovih inicijativov olakša i izjednači (n.p. da se u svi zemalj triba iste podatke za potpisanje).

Dojduće priredbe MEN-a ćedu bit Diversity festival u Nizozemskoj i Jesenski seminar u Slovačkoj.