SPL Slavistike Univ.-Prof. Mag. Dr. Anna Kretschmer nas je prosila da pobiramo potpise da bi vidila dali postoji potriboća za gradišćanskohrvatska predavanja!

Za dokumenat klikni
Prosim potpiši i ti i pošalji potpišeni dokumenat na: julia.klemen@gmx.at

Alternativa 1: Stiskat, potpisat, scan-at, poslat.
Alternativa 2: Skinut, ispunit, E-Signature, poslat (E-Signature je u Adobe Readeru integriran. Unterschreiben -> Unterschrift platzieren -> jednu E-Signature načinjit ili jednu postojeću koristit. Iako ova varianta nije sasvim ista kot pravi potpis je ovako moguče i mislim da će ona akceptirat.)

Hvala!