Po četvrti put organiziramo od Haka van literarno naticanje za mlade imenom »LINAK 2012«. Po dvi izleti u druge pjesničke oblike se vraća Linak opet početku i to obliku pjesmice.

Do konca septembra moreš ti, ako si rodjen po 1.1.1977., poslati do tri pjesmice na HAK ili s poštom (1040 Beč, Schwindgasse 14/4) ili putem emaila (linak@hakovci.org). Svaki smi poslati do 3 pjesmice. Ostali uvijeti su da mora biti pjesmica na gradišćanskohrvatskom jeziku ili u nekom gradišćanskom hrvatskom seoskom dijalektu.

Stručna žirija će ocijeniti pjesmice, a za decembar je predvidjeno podiljenje nagradov:
1. nagrada iznaša 400,- eurov, 2. nagrada 200,- eurov, a 3. nagrada 100,- eurov.
Zvana toga će izlaziti i posebni broj novoga glasa sa svimi pjesmicami.

Mi čekamo na tvoje pjesmice!