Kipi ljetošnjega 40. Dan mladine su na internetu za pogledat.
Kipi Dan mladine Trajštof 2012.