GROU (NIZOZEMSKA) Od 23. do 29. marca 2013. , Mladina europskih narodnosti (Men)  je održao svoj tradicijonalni vazmeni seminar u nizozemskom gradu Grou. Jur po treti put je Fyk (Frysk Ynternasjonaal Kontakt) bio suorganizator ovoga seminara, to je društvo zapadnofrizke manjine u Nizozemskoj. Geslo ovoljetonjoga seminara je bilo „ConneXt!“ – povezivanje mladinskih društav iz manjin cijele Europe.

Već od 90 sudionikov iz 25 različnih manjin se je ovo ljeto sastalo u Grou na skupne razgovore i diskusiju manjinskih problemov. Hrvatski akademski klub (Hak) je bio zastupan s dvimi odborniki, predsjednikom Konstantinom Vlasichem iz Velikoga Borištofa i Viktorijom Wagner iz Pinkovca.

Oficijelno otvaranje seminara je bilo u Ljouwertu, glavnom gradu provincije Frizije, kade su predsjednica Fyk-a Sieta de Vries i predsjednica Men-a Fatma Resit, načelnik Ljouwerta Ferd Crone i drugi zastupniki iz politike pozdravili sudionike seminara. Ovi su imali mogućnost da se u djelaonica intenzivnije bavu temami "regionalni marketing", "social media i campaining", i "multilingualizam". Cilj je bio da sudioniki nauču metode kako (re-)prezentirati svoj manjinski jezik u svojoj regiji i ga tako načiniti popularnijim.

Vrhunac seminara je bila gerneralna sjednica Men-a u srijedu, 3.aprila,  ka je doprimila nekoliko promjenov u odboru i u djelatni grupa. Nova potpredsjednica je Evgenia Vibe (JdR). Miro Verdel (Ksššd)  je odibran za  novoga komisara za politiku, Berit Nommensen (Rökefloose) za komisaricu za proširenje, a Angel Niklov (CTarm) za predsjednika Youth Leader Committee-a. Konstantin Vlasich je nastao član djelatne grupe ka se bavi s politikom.

Društvo mladih Slovakov u Ugarskoj je pri generalnoj sjednici dostalo status izvanarednoga člana. Nadalje su nazočni na  sjednici odlučili, da ćedu podupirati rezoluciju CTarm-a, društva Vlahov iz Rumunjske. Oni su se tužili na rumunjskoga ambasadora u Albaniji, ki je u javnosti pokazao negativan stav prema Vlahom, što je i vodilo do otpovidanja izložbe, ku je bio organizirao CTarm.

Djelatne grupe su se tijekom tajedna pripravile na skupni projekt “30 ljet Men” ki je planiran za dojduće ljeto.

Uza to su sudioniki pri takozvanom “flashmobu” pokusili motivirati ljude u Nizozemskoj, da se već bavu s frizijskim jezikom i predstaviti i druge manjinske jezike Europe. Ove akcije su rezultati projekta language diversity za propagiranje većjezičnosti.

Polag gesla „ConneXt!" su sudioniki tijekom tajedna imali dost vrimena i mogućnosti upoznati druge manjine, bilo pri skupnoj većjezičnoj službe riči na Macicnu nedilju, pri igra u gradu Ljouwertu, pri takozvanom “Minority speed dating” ili tradicionalnom exchange marketu.