Mladina europskih narodnih grup (MEN) je od 11. do 17.8.2014. priredila dva seminare u Ohridu u Makedoniji, naime „Voices of Europe”, kot i seminar pod geslom „30 ljet prava za Rome“.

Obadva seminare je priredio MEN u kooperaciji s omladinskom organizacijom Vlahov u Makedoniji i s organizacijom za razvitak romskoga društva u Makedoniji „Sumnal“. Ukupno je sudjelivalo 80 mladih ljudi iz cijele Europe.

Cilj seminara „30 ljet prava za Rome“, bio je naučiti se već o situaciji Romov, razviti strategiju za MEN i  kako s njimi postupati. Do sada je samo jedna organizacija Romov  član MEN-a. Sudioniki su se u različni djelaonica mogli informirati o školstvu, pravnoj situaciji, socialnoj integraciji itd. Pri ti djelaonica je sudjelivalo 30 mladih Romov. MEN trenutno sastavlja takozvani „White paper” u kom će bit i jedno poglavlje o Romi.

Drugi seminar, ki se istodobno održao u Ohridu,  je „Voices of Europe”, tajedan jačenja, pri kom su se sudioniki naučili jačke u 8 različni jeziki i nastupili na glavnom trgu Ohrida. U tom programu su prvi put bile uklopljene radionice interkulturalne učnje. Cilj tih radionic je bio da sudioniki bolje razumu jačke manjin ali i zajedničtvo i razlike med kultura.

Uz dnevno jačenje i pohadjanje djelaonic je bilo i izletov u Bitol i u Prilep, kade su sudioniki poiskali romska naselja, da se na licu mjesta informiraju o problemi i situaciji romske manjine.