IMG_3006Od 8.-16.8.2015. se je u Budišinu/Bautzen-u održao po prvi put takozvani Diversity festival (festival raznoličnosti). Organizirao ga je MEN (Mladina europskih narodnosti) skupa s PAWK-om (Mlada organizacija Lužičkih Sorbov). Ov festival se je upeljao umjesto jur tradicionalnoga IMG_8143Voices of Euorope (ki je 2012. gostovao u Gradišću), jer su kanili ponuditi i ča za mlade osim jačenja. 30 sudionikov je u ovom tajednu moglo birati med različni djelaonica: tancati, kuhati i glumiti. Gradišćanske Hrvate su zastupali Diana Jurkovits, Lukas i Maria Kornfeind. Lukas je peljao djelaonicu za tancanje. Kod kuhanja su sudioniki kuhali špecijalitete različnih manjin kot naprimjer jaja u umaku od senfa s krumplji, ča je tradicionalno sorpsko jilo. Kod tancanja su se sudioniki naučili koreografije Nimcev u Slovačkoj, Tartarov s Krima, Zapadnih Trakov u Grčkoj, Sorbov i Gradišćanskih Hrvatov. Upleli su te tance u predstavu kazališne grupe. Uz te djelaonice se je sudionikom nudila ralley kroz Budišin i predavanja o situaciji Tartarov iz Krima i o programu EYF-a(European Youth Foundation). Dalo je i takozvani speeddating kade se je na različni štacija moglo čuda zanimljivoga doznati o Sorbi. Pri ekskurziji u rudnik Nochten su se sudioniki mogli informirati kako se dobiva ugljen i ča se potom djela za uporabljenje prirode. Pri posjetu u susjedsko selo se je moglo jasno viditi, kako ambivalentan je stav prema rudničtvu u regiji. Nadalje se je nova kampagna MEN-a „Diversity connects“ prezentirala pri exchange marketu za javnost. Uz špecialIMG_8496itete iz svake regije se je nudilo Europski kviz, križaljku o manjina i poštanske karte. Vrhunac tajedna je bila predstava kazališne i tancoške djelaonice. Potom je koruško-slovenska grupa Roy de Roy zagrijala oduševeljenu publiku.

slike: Rejzka Lipičec