Ljetošni vazmeni seminar MEN-a (Mladina europskih narodnosti) se jhak srce_gregor novake održao u Pečuhu (Ugarska). Od 19. do 25. marca je oko 80 mladih ljudi, zastupniki 17 manjinskih organizacijov iz cijele Europe, sudjelivalo na ovom seminaru/skupu. Domaćin je bila nimška manjina u Ugarskoj (GJU – Gemeinschaft junger Ungarndeutscher). HAK su na ovom seminaru zastupili Diana Jurkovits, Maria i Lukas Kornfeind, Viktoria Kuzmits, Nataša Sarić, Viktoria Wagner i Matthias Weikovics.hak na exchange-u_ Gregor Novak
Seminar je stao pod geslom „Open Society“. Diozimatelji su mogli izibrati jednu iz pet djelaonic: Novinarstvo i online-kampanje, Elektronska participacija mladine, Metode za motivaciju i aktivaciju volonterov, Većjezičnost i jezična šarolikost u Europi i Kultura i identitet nimške manjine u Ugarskoj.

Diozimatelji ovoga seminara su imali i mogućnost da upoznaju prelipi grad Pečuh pri ralley ganjkov kroz grad. U srijedu su i otputovali u različna nimška sela, da bi bolje upoznali situaciju i povijest nimške manjine u Ugarskoj. Tako su i pogledali najstariji muzej za poljoprivredu i posjetili mali ugarski seljački stan. Onde su gosti dostali domaće špecijalitete i mogućnost, da sami napravu putor i kruh. Vrhunac ekskurzije je bilo kušanje vinRallye skroz Pečuh_Reka Kepesa u poznatom vinogradu obitelje Gere u Villanyu.
Uz manjinsku politiku je bila i bigunska situacija u Europi važna tema ovoga seminara. Tako se je po oficijalnom otvaranju održala diskusija s poznatom novinarkom Anna Frenyo o bigunskoj tematiki u Europi. Ali i u djelaonici za elektronsku omladinsku participaciju su napisali rezoluciju o postupanju prema biguncem, ka se je pri generhakovke_gregor novakalnom spravišću MEN-a konačno i zaključila.

Pri spravišću je došlo do promjenov štatutov i nekoliko perzonalnih promjenov. Nova predsjednica MEN-a je postala Britta Tästensen (Junge Spitzen, Nimci u Danskoj), potpredsjednik za unutarnje posle Marin Bodrožić (Vlaška manjina u Srbiji), potpredsjednik za vajnske posle Roman Roblek (Koruški Slovenac), komisarica za komunikaciju Nina Peckelsen (Friskinja iz Nizozemske), komisar za politiku Matic Germovšek (Koruški Slovenac, bivši predsjednik). Osim toga su HAK i KSŠŠD (Društvo Koruških Slovencev u Beču) prezentirali svoje plaIMG_20160323_171909ne za jesenski seminar u septembru 2016., ki će se održati u Gradišću. Uz Mariju i Lukasa Kornfeind i Viktoriju Wagner, ki su nadalje aktivni u radnoj grupi za integraciju članov su sada odibrane i Viktoria Kuzmits za radnu grupu za politiku i Diana Jurkovits za radnu grupu za komunikaciju.

Dojduće priredbe MEN-a ćedu biti Festival raznolikosti u Moskvi i jesenski seminar u Livki od 26.9.-2.10.2016.