Dan Mladine 2021

10.9 -12.9.2021.

Najveća priredba Hrvatskoga akademskoga kluba je „Dan mladine“ – vikend pun hrvatskoga duha. Prvi put se je ova priredba održala 1973. ljeta pod imenom „Rendezvous“ u Trajštofu.

Prošlo ljeto je bio prvi put od osnovanja festivala, da se Dan mladine nije mogao prirediti. Zbog pandemije koronavirusa nam nije bilo moguće održati našu priredbu – previsoka je bila pogibel infekcije, a zdravstvo pohodnikov stoji na svaki način na prvom mjestu.

Ovo ljeto nam daje cipljenje i testiranje nove perspektive i mogućnosti. Iako su uvjeti teški kanimo ipak prirediti Dan mladine 2021. Išćemo zainteresirana sela/društva, ka bi s nami organizirala ovu priredbu.

Dan mladine bit će u novom obliku – 3 sela u 3 dani

Dan mladine će biti kot uvijek početkom septembra (10. – 12.9). Kanimo se u programu nadovezati na 100-ljetnu obljetnicu Gradišća. Pokidob još uvijek „vlada“ pandemija i da uključimo sve regije smo se ljetos odlučili za čisto novi koncept Dana mladine.

Koncept za ljetošnji Dan mladine je, da svaki dan (petak, subota i nedilja) organizira drugo selo/društvo priredbu.Tako da smo svaki dan u drugoj regiji Gradišća.

Otpodne će se svaki dan nuditi drugi šarolik program. Navečer će igrati (po mogućnosti pod vedrim nebom) gradišćanskohrvatska band ili grupa.

Paziti će se na mjere protiv Covid-19.

Kako i kade se naticati?

Do 30. junija, se moru najaviti društva/sela iz svih regijov Gradišća (jug, sredina, sjever) za suorganizaciju jednoga dana ove priredbe.

U okviru naticanja neka društvo predstavi svoje selo, ideje, koncepte i predloge. Prosim oznanite nam, ki dan bi vam bio najpovoljniji. Daljnje informacije i smjernice morete najti u priloženom konceptu.

Zainteresirani se moru najaviti pismeno poštom ili e-mailom kod Hrvatskoga akademskoga kluba. Ako imate kakova pitanja, kontaktirajte nas prosim!

Prijava:

E-mail: info@hakovci.org

Pošta: Hrvatski akademski klub

Schwindgasse 14/4

1040 Beč/ Wien