Aftermovie

JEZIK PREZ GRANIC

23. – 30.7.2022, Crikvenica

2022. ljeta je jur po drugi put oko 50 mladih gradišćanskih Hrvat:ic sudjelivalo pri hakovskom jezičnom seminaru „Jezik prez granic“, a to ov put u Crikvenici. Bilo je uspješno i veselo.

Ali vidi sam:a u videu, ki smo za vas sastavili. Skupni je to bio projekt društav HAK, UHSI, DGMU i HKSS.

 

 

Hvala svim sudioni:cam seminara!
Ufamo se, da se ljetos opet vidimo!

 

 

Od sutra je moguća prijava za ljetošnji seminar na Pagu!

Kamera, audio: Sudioni:ce seminara
Rez: Justin Ramon Kodnar
Muzika: „Hustle“ and „Funky Chunk“ by Kevin McLeod
Organizacija: HAK
noviglas.online

 

Podupirano od Erasmus + i saveznoga kancelarstva.
Gefördert aus den Mitteln der Volksgruppenförderung des BKA und vom Erasmus +.