Einträge von Dorothea Zvonarich

Otvoreno je naticanje za Dan mladine 2018!

Do 31.10.2017. se moru najaviti društva iz sel sjevernoga Gradišća (austrijska, slovačka i ugarska stran) za suorganizaciju ove priredbe. U okviru naticanja neka društva predstavu svoje selo, ideje, koncepte i predloge. Zainteresirani se moru najaviti pismeno poštom ili e-mailom kod Hrvatskoga akademskoga kluba. Ako imate kakova pitanja, kontaktirajte nas prosim! Prijava: e-mail: info@hakovci.org pošta:  Hrvatski […]