Lipa hvala svim ki su nam pomogli pri pokanju darov i ki su nam ča donesli! 25 dice kod Ute Bock će se moć veselit na kartoni puno darov!

Vielen Dank an alle die uns beim Einpacken der Geschenke geholfen oder etwas vorbeigebracht haben! 25 Kinder bei Ute Bock können sich an unseren Geschenken erfreuen!

Akcija "Bock`s Box", ku pokreće društvo Ute Bock jur duga ljeta podupira dicu u nevolji, s tim da im pokusi polipšati Božić. 

Mi kanimo skupa s vami urediti kartone puno malih darov da bi i oni imali presenećenje na narodjenje našega spasitelja. Za zakipljeno vino i pecivo će se Hak skrbit.
Naredit ćemo kartone, papir i sve ča se triba za pokanje.
Ako nimate lazno da dojdete, nam ipak morete doprimiti vaše dare u Hrvatski centar, Schwindgasse 14, 1040 Beč do 1.12.2014. Neke primjere ča se dici od 2-14 ljet zna darovat, najdete pod: http://www.fraubock.at/spenden/sachspenden/den/

Lipa hvala unajpr svim pomagačem!

Der Verein Ute Bock verteilt zu Weihnachten Kartons voller Geschenke an Kinder in Not. Wir wollen mit euch gemeinsam Kartons mit Geschenken einpacken, um den Kindern ein bisschen Freude zu Weihnachten zu bescheren. Für Glühwein und Kekse ist gesorgt. Wir werden Kartons, Papier und Bastelmaterial bereitstellen.

Wenn jemand keine Zeit hat vorbeizukommen, kann er gerne bis 1.12.2014 sein Geschenk im Kroatischen Centrum abgeben. Beispiele, was man Kindern im Alter von 2-14 schenken kann, findet ihr hier: www.fraubock.at/spenden/sachspenden/

Vielen Dank schon im Vorraus an alle Helfer!

Weiterlesen

Zač su medije za narodne grupe važne? Kako zgledaju medije Gradišćanskih Hrvatov i kako su se razvile? I kade u tom kipu neka bude naš Novi Glas? Premda svi koristimo moć interneta, da dostanemo potribne informacije i visti, se Gradišcansko-hrvatske medije ne rado potiplju online. Nebi se to moralo preminjiti? Bi to mogao HAK preminjiti? I kako to funkcionira kod drugih manjin?

Uvod: Konstantin Vlašić
Nadalje: Diskusija i djelaonica

Od 7.-12.10.2014. se je održao tradicionalni jesenski seminar MEN-a kod Rätoromancev u Švicarskoj, točnije u U La Punt Chamues-ch. Priredila ga je omladinska organizacija GiuRu. Sudjelivalo je oko 60 mladih iz već od 10 zemalj. Hak su zastupali Konstantina Vlašića, Marija Kornfeind i Viktorija Wagner. Seminar je stao pod geslom "Jau sun e stun", ča znači „Ja sam i ostat ću“. Nudile su se različite djelaonice kot naprimjer jačenje, film, medije i takozvani "training for trainers", kade su se mogli buduči peljači tečajev naobrazit.U tečaji jačenje i film se je stvorila himna za manjine u 5 jeziki i videoclip. Rezultat morete vidit ovde:http://www.youtube.com/watch?v=sz_LPvKJcbQ_ Uz to su djelatne grupe djelale na takozvanim White paper, ki će bit strategija MEN-a za budućnost. Prezentirat će se ta dokumenat koncem decembra u Berlinu. Pri sastanku kotrigov je odbor MEN-a informirao člane organizacije o djelovanju prošloga pol ljeta i budućega ljeta. Vrhunac tajedna je bio tradicionalni Waschmaschinenfest, koga su Retoramanci priredili za svoje goste .

Jur tradicionalni semester opening party će ov put biti kao pokušaj petak!

Die schon traditionelle semester opening party wird diesmal als Versuch an einem Freitag sein!

Do 31.12.2014. se moru najaviti društva iz sel sjevernoga Gradišća (austrijska, slovačka i ugarska stran) za suorganizaciju ove priredbe.
U okviru naticanja neka društva predstavu svoje selo, ideje, koncepte i predloge. Zainteresirani se moru najaviti pismeno poštom ili e-mailom kod Hrvatskoga akademskoga kluba. Ako imate kakova pitanja, kontaktirajte nas prosim!

Prijava:
e-mail: info@hakovci.org
pošta:  Hrvatski akademski klub
Schwindgasse 14/4
1040 Beč/ Wien

Mladina europskih narodnih grup (MEN) je od 11. do 17.8.2014. priredila dva seminare u Ohridu u Makedoniji, naime „Voices of Europe”, kot i seminar pod geslom „30 ljet prava za Rome“.

Obadva seminare je priredio MEN u kooperaciji s omladinskom organizacijom Vlahov u Makedoniji i s organizacijom za razvitak romskoga društva u Makedoniji „Sumnal“. Ukupno je sudjelivalo 80 mladih ljudi iz cijele Europe.

Cilj seminara „30 ljet prava za Rome“, bio je naučiti se već o situaciji Romov, razviti strategiju za MEN i  kako s njimi postupati. Do sada je samo jedna organizacija Romov  član MEN-a. Sudioniki su se u različni djelaonica mogli informirati o školstvu, pravnoj situaciji, socialnoj integraciji itd. Pri ti djelaonica je sudjelivalo 30 mladih Romov. MEN trenutno sastavlja takozvani „White paper” u kom će bit i jedno poglavlje o Romi.

Drugi seminar, ki se istodobno održao u Ohridu,  je „Voices of Europe”, tajedan jačenja, pri kom su se sudioniki naučili jačke u 8 različni jeziki i nastupili na glavnom trgu Ohrida. U tom programu su prvi put bile uklopljene radionice interkulturalne učnje. Cilj tih radionic je bio da sudioniki bolje razumu jačke manjin ali i zajedničtvo i razlike med kultura.

Uz dnevno jačenje i pohadjanje djelaonic je bilo i izletov u Bitol i u Prilep, kade su sudioniki poiskali romska naselja, da se na licu mjesta informiraju o problemi i situaciji romske manjine.

 

Busi se vozu samo po najavi! Ako kaniš, da se kroz tvoj selo bus vozi, prosim najavi se na info@hakovci.org
ime/selo/ kada tamo i najzad
cijena:5€ na osobu
Busse fahren nach Anmeldung! Wenn du willst, dass durch deinen Ort ein Bus fährt, schick uns eine mail info@hakovci.org
Name/Dorf/ wann hin und retour
Preis: 5€ pro Person

Šator je uz restoran Tercija na Šopronskoj ulici.
Das Zelt wird neben dem Restaurant Tercija auf der Soproner Straße sein.
A sátor a Tercia mellett a Soproni utca vegén lesz.

Kemp će bit u školskoj dvorani.
Das Kemp wird in der Turnhalle der Schule sein.
A Kemp az iskola tornatermeben.

Daljne informacije morete najt na www.danmladine.at
Weitere infos gibts unter www.danmladine.at

   letak_danmladine_ 2014

Djelaonica: Gradišćansko hrvatska scena za početnike 2
pregled o hrvatskoj sceni s težišćem na savjet za narodnu grupu gradišćanskih hrvatov.

Workshop: Burgenlandkroatische Szene für Anfänger 2
Überblick über die kroatische Szene mit Schwerpunkt auf den Beirat für die kroatische Volksgruppe

Wiener Volksgruppengespräche- Modernität gegen Status quo
Radiocafe
Argetinierstraße 30a