Generalna sjednica Hrvatskoga akademskoga kluba je odibrala Mjenovca Michaela Hirschlera za novoga predsjednika. Na ovom mjestu se kanimo bivšoj predsjednici Juliji Klemen najsrdačnije za nje trud i na dobroj suradnji u produći ljeti zahvaliti!

Pinkovčan Matthias Wagner je novi potpredsjednik. Dugoljetni blagajnik Lukas Kornfeind i tajnica Maria Kornfeind su ostali nadalje u svoji funkcija.