Prvo izdanje Novoga glasa ljeta 2012 je izašlo. Tema je Naš(e) Grad(išće)!
Cijelo izdanje ćete ovde najti: NG 04/11