Do 31.12.2013. se moru najaviti društva iz sel sridnjega Gradišća (austrijska i ugarska stran) za suorganizaciju ove priredbe. U okviru naticanja neka društva predstavu svoje selo, ideje, koncepte i predloge. Zainteresirani se moru najaviti pismeno poštom ili e-mailom kod Hrvatskoga akademskoga kluba.

 

Prijava:
e-mail: info@hakovci.org

pošta:  Hrvatski akademski klub
Schwindgasse 14/4
1040 Beč/ Wien