GENERALNA SJEDNICA HAK-A

Hrvatski akademski klub poziva na generalnu sjednicu, 15.12.2021. u 19:00 uri.

 

DNEVNI RED

  1. Pozdrav i izvještaj predsjednika
  2. Izvještaj blagajnice
  3. Izvještaj kontrolorov
  4. Rasterećenje staroga odbora
  5. Odibiranje novoga odbora
  6. Minjanje štatutov
  7. Djelovanje i projekti 2022.
  8. Diskusija

Planirano je, održati sjednicu hibridno, ako bude moguće. Daljnje informacije slijedu.

Ako kanite virtualno sudjelivati, prosimo za prijave pod adresom: info@hakovci.org

Pasaže štatutov, kod kih predlažemo promjenu, ćedu biti dostupni na našoj web-stranici u toku dojdućega tajedna. 
Pravo glasa na generalnoj sjednici imaju svi člani, a redovno članstvo je vezano uz plaćanje članarine. 
Ukoliko još niste uplatili članarinu za ovo ljeto, prosimo, da uplatite članarinu (15€) na naš račun.