Od 31.03. do 06.04.2012.  je oko 100 mladih ljudi od 21 manjinske organizacije sudjelivalo na vazmenom seminaru MEN-a, ki se ovo ljeto održao u Južnom Tirolu. Gostoprimitelj je bio Südtiroler Jugendring, krovna organizacija svih mladih manjinskih društav Južnoga Tirola. Glavna tema „Dare Identity“ se je kot črljeni konac vlikla na različne načine kroz cijeli program, kot na primjer djelaonice i ekskurzije.

Pet Hakovcev je zastupalo gradišćanske Hrvate. Prilikom generalne sjednice su se zaključile dvi rezolucije MEN-a, ke se tiču gradiščanskih Hrvatov. Prvu su člani HAK-a skupa s omladinski društvi koruških Slovencev (KSŠŠD, mladaEL i KDZ) izdjelali o nacrtu novoga manjinskoga zakona u Austriji. Oštro su kritizirali, da se predlogi manjinskih organizacijov nisu uplele u nacrt i da u puno područji nije došlo do potribnih poboljšavanj, a još i do počemerenja prava manjin.

Druga rezolucija se obrati na Bečansku Slavistiku, kade se u zadnji ljeti sve manje, a ponekad još i ništ ne ponudi na gradišćanskohrvatskom jeziku. HAK skupa s MEN-om potribuje, da se minimalno 6 ur gradišćanskohrvatske nastave ponudi. U generalnoj sjednici se je i preminio  odbor MEN-a. Sonja Horvath, ka je dvoja ljeta bila podpredsjednica za financije,  se nije još jednoč naticala. Sebastian Seehauser se je nanović odibrao za predsjednika, on će za dojduća dvoja ljeta stait na čelu MEN-a.

Sudioniki su imali jur prvi dan mogućnost, da upoznaju običaje Južnih Tirolcev. Skupno su pomoljali maske od gipsa i vezali palice od macica. Hodili su u prošeciji pred crikvu, kade je bila ekumenska pobožnost. Sudionikom su se nudile različite djelaonice, tako naprimjer za fotografiju, kazalište, umjetnost, bubnjanje, o povijest Južnoga Tirola i diskusije o mogućnosti za poboljšanje budućnosti manjine.

Pri ekskurziija su diozimatelji imali peljanje kroz grad Bozen i posjetili su muzej Ötzi-a i Reinholda Messnera. Imali su pješačenje u Dolomita i pohodili jedno od sel kade živi druga autohtona manjina u Južnom Tirolu, najme Ladinci. Oni imaju ladinski jezik, ki je sličan retoromanskomu i su manjina unutar nimškogovorajuće manjine. Kušanje poznatoga i dobroga južnotirolskoga vina naredno nij smilo faliit, a potom su dostali ukusno južno-tirolsko jilo u lipom kaštelu „Runkelstein“. More se reći, da su se Hakovci uz sklapanje novih vezov i jako čuda naučili, tako da se jur veselu na dojdući seminar MEN-a.