Hrvatski akademski klub srdačno poziva na Generalnu sjednicu
19.12.2013. u 19.30 u Hrvatski centar u Beču

 

Dnevni red:

1) pozdrav i izvještaj predsjednika
2) izvještaj blagajnijka
3) izvještaj kontrolorov
4) rasterećenje staroga odbora
5) odibiranje novoga odbora
6) buduće djelovanje
7) diskusija
 

Potom pozivamo na Božićnu svetačnost.