Pnovi odborri generalnoj sjednici MEN-a je došlo do nekoliko perzonalnih promjenov. Tako je Nataša Sarić odibrana za komisarku za integraciju članov. U toj grupi su i Lukas i Maria Kornfeind i Viktoria Wagner člani. Konstantin Vlasić je napustio poziciju komisara za politiku. Njega naslijeduje Joana Hassa od društva Nimcev u Poljskoj (BJDM). Nova potpredsjednica za ured je Helen Christiansen (Rökefloose). Chair of the YLC (Youth leader Comittee) je nastao Roman Roblek, Koruški Slovenac. U generalnoj sjednici su se zaključile dvi rezolucije. Odbor je napisao rezoluciju za bolju kooperaciju s Europskom unijom. Zato si želju osigurano financiranje i na polju administracije i na polju financiranja projektov kot i centralno mjesto za stavljenje zahtjevov za program Erasmus+. Cilj je zaštišta raznolikosti u Europi. Druga rezolucija od društva Junge Spitzen (Nimci u Danskoj) potribuje dvojezičnu topografiju kot i medije na nimškom jeziku u Danskoj. Nadalje se je HAK odlučijo da će zajedno s Koruški Slovenci prirediti jesenski seminar u septembru 2016. u Austriji.
slika: Rejzka Lipičec