O DSC_0062d 16.-21.2.2016. se je u Beogradu održala prva MEN-priredba u ovom ljetu. Sudioniki seminara, ki je stao pod geslom “Opening Doors – Otvarati vrata”, su se bavili jako važnom tematikom omladinskoga aktivizma. Hak su na ovoj priredbi zastupali Viktoria Kuzmits, Diana Jurkovits i Maria Kornfeind. Organizatori ove priredbe je bilo društvo “Lunjina” ki pripadaju manjini Cincerov (Arumunov/Vlahov) u Srbiji. Pri djelaonici su se sudioniki naučili različne metode i teorije kako se mladinu motivira za volontiranje u (manjinski) društva i organizacija. Tako su im pokazali nekoliko metodov ne-formalnoga obrazovanja, kot i na primjer “Forum kazalište” ili “World Café”. Tematizirali su i različne komunikacijske strategije i različne zadaće u društva i organizacija. Druga važna točka u djelaonici je bila prezentacija manjinskih organizacijov u socijalni mriža i kako se organiziraju kampanje. Pri tom su analizirali kampanju “No Hate Speech Movement”, ka se bori protiv 12764600_1239705269380243_6439546854394548457_odiskriminacije i rasizma umaterijale za kampanju MEN-a “Diversity connects”, ka se je 2015. internetu i u realnom žitku. Skupili su i nove ljeta pokrenula u Budišinu.

Uz pohadjanje djelaonice su gosti seminara razgledivali grad Beograd i pohodili muzej Nikole Tesle. Pogledali su novo stvorene prostorije društva Lunjina i pri tom upoznali tradicionalne jiliše i jačke Cincerov u Srbiji. Vrhunac tajedna bila je vožnja brodom na Dunaju i Savi skroz rasvićeni Beograd.

Dojduća priredba MEN-a će wg meeting vienna (1 von 1)-2biti traditionalni vazmeni seminar, ki će se ovo ljeto održati kod Nimške manjine u Pečuhu.