Lipo, sad imam Vašu pažnju – stvarno ju kanim imati, tako zdvojan sam. Ne, HAK neće prestati djelovanjem, ali otkad se ja angažiram u HAK-u, čujem stalno jednu stvar: «Kada ćete Vi opet ča načiti?» ili «tote bi se mogao HAK uključiti» i «HAK neka to preuzme».

Zapravo čuda puti nismo ništa preuzeli, ali to samo za to, kad ne znamo ča ili kako. Gradišćanski Hrvati imaju problem. Naša manjinska prava su djelom ispunjenja – a to se ćuti na svi razina i u svakom društvu: baza je ovde, a diblje se ne kani i ne ufa pojti.

Sad stojimo pred tvrdom i visikom stijenom. Na nju sam napisao: «Ča neka bude djelovanje HAKa?» Zato pozivamo na HAKovski večer, na kom si željimo diskusiju s mladimi, starjimi i sridnjimi HAKovci. „Future talk“ bi se to moglo zvati, razgovor o budućnosti. Kamo neka se vodi HAK? Kamo neka se vozi? Ravno u stijenu, ili kroz stijenu ili prik splazniti?
Išćemo si skupni cilj. HAKa djelovanje ne more biti samo, da imamo lipe spominke (ako uopće) na ta jedan vikend u ljetu, kad svečujemo Dan Mladine. A sve druge aktivnosti nisu vridne da se uopće napomenu?  Ali nažalost je tako. Velike cilje na primjer u manjinskoj politiki ili u škola smo potpuno izgubili iz očiju.
Ja si željim puno gostov na slijedećem hakovskom večeru i kanim čuti mišljenja i želje. Iako će biti jedan argumenat sigurno: «tako je to svenek bilo». Najradje ću na to odgovoriti: «Tako ali ne mora za sve vijeke biti».

Četvrtak, 12. Maja u 8 navečer u hrvatskom centru.

Čekamo Vas!