Otvoreno je naticanje za Dan mladine 2019!🎉🎉🎉

Po ovim zvanarednim vikendom se moru najaviti društva iz sel južnoga Gradišća (austrijska i ugarska stran) za suorganizaciju Dana mladine.
Prijave primamo do 31.10.2018.

U okviru naticanja neka društva predstavu svoje selo, ideje, koncepte i predloge. Zainteresirani se moru najaviti pismeno poštom ili e-mailom kod Hrvatskoga akademskoga kluba. Ako imate kakova pitanja, kontaktirajte nas prosim!

Prijava:
e-mail: info@hakovci.org

pošta: Hrvatski akademski klub
Schwindgasse 14/4
1040 Beč/ Wien