Sve članke izdanja ćemo i publicirati na noviglas.online. Ovo izdanje je prvo po launchu naše web-stranice i je best-of online-člankov, ali imamo i težišće Korona-književnosti.

Coverfoto: Chris Grodotzki