SLOBODNA HIŽA / SOBA – NA 4. KATU

U HAKovskom stanu na 4. katu, Schwindgasse 14, će se iznajmiti hiža (na planu hiža 2).

Hiža ima 31 m², je mišljena za jednu ili dvi peršone i je od sada slobodna.

HAKovski stan ima svega skupa četire sobe, kade trenutno živi pet ljudi, dva zahode, dvi kupaonice sa strojem za pranje ruba/vešmašinom i skupnu kuhinju s perilicom.

Stan je predvidjen za gradišćanskohrvatske i hrvatske študentice i študente. Pripravnost i motivacija za djelovanje u HAK-u i sudjelivanje pri priredba i sjednica je prednost za kandidatice i kandidate.

Očekujemo čuda prijavov, tako da prosimo za kratko motivacijsko pismo. Uži krug ćemo pozvati na razgovor.
Prosimo, da pošaljete vaše najave na info@hakovci.org *)

*) Osobne informacije se samo koriste za potrebe stana i brišu se nakon predaje sobe.

NA KRATKI:
Hiža: 31 m²
Stanarina/Miete: 400€ (inkl. internet /prez režijskih troškova i prez grijanja)
Kaucija/Kaution: dvi stanarine
Otkupnina/Ablöse: po dogovoru sa sadašnjim stanarom