Entries by Maria Kornfeind

Jezični tečaj odrinut!

Jezični tečaj u Zadru ljeto 2021. Sadašnja situacija nam nažalost onemogućuje održanje našega prikgraničnoga seminara “Jezik prez granic”. Projekt se neće otpovidati, nego mi smo ga odrinuli na ljeto 2021.

Otvoreno je naticanje za Dan mladine 2020

Po zvanarednim vikendom u Vincjetu se moru ov put najaviti društva iz sel sridnjega Gradišća za suorganizaciju Dana mladine 2020. Prijave primamo do 31.10.2019. U okviru naticanja neka društva predstavu svoje selo, ideje, koncepte i predloge. Zainteresirani se moru najaviti pismeno poštom ili e-mailom kod Hrvatskoga akademskoga kluba. Ako imate kakova pitanja, kontaktirajte nas prosim! […]

Uspješna HAK klauzura

Po seminaru je pred klauzurom! 🤪 Denas smo se jako uspješno i intenzivno bavili sa prošlosti, sadašnosti i budućnosti HAKa! Razvijali smo nove cilje i ideje za buduće djelovanje. Lipa hvala Anita Malli za zvanaredno i profesionalno peljanje skroz ovo otpodne! Lipa hvala Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju (KSŠŠD) da smo smili kod […]

Hakovke i Hakovci na jesenskom seminaru

8. Oktobra je se počeo ljetošnji jesenski seminar Mladine Europskih narodnosti ❤️ I HAK je ov put bio opet zastupan s 3 diozimatljic i diozimateljev! Uz dvi djelaonice, su se sastali djelatne grupe i išlo se je i na izlet u glavni grad Slovačke. Imali smo opet zvanaredan čas viditi naše stare družice i tovaruše […]

Hvala!!!

Lipa hvala svim ki su pomogli načinit ov Dan mladine tako poseban i svim ku su snami svečevali! Bio je fenomenalan vikend! Ovde morete najt već slike

Otvoreno naticanje za Dan mladine!

Otvoreno je naticanje za Dan mladine 2019!🎉🎉🎉 Po ovim zvanarednim vikendom se moru najaviti društva iz sel južnoga Gradišća (austrijska i ugarska stran) za suorganizaciju Dana mladine. Prijave primamo do 31.10.2018. U okviru naticanja neka društva predstavu svoje selo, ideje, koncepte i predloge. Zainteresirani se moru najaviti pismeno poštom ili e-mailom kod Hrvatskoga akademskoga kluba. […]

Hak pri Vazmenom seminaru MEN-a

Ljetošni vazmeni seminar MEN-a (Mladina europskih narodnosti) se je održao od 23. do 30. marca u Oppeln/Opole u Poljskoj, sudjelivalo je oko 50 mladi ljudi. Domaćin je bila mladinska organizacija nimške manjine u Poljskoj BJDM (Bund der Jugend der deutschen Minderheit   ). HAK su na ovom seminaru zastupali Diana Jurkovits, Raphaela i Viktoria Kuzmits i […]

Hak ima novi odbor

Pri generalnoj sjednici se je odibrao novi odbor. Veselimo se na uspješno ljeto 2018 s motiviranim timom! Predsjednica – Martina Špiranec Potpredsjednica – Dorothea Zvonarich Potpredsjednik – Davor Frkat Blagajnica – Elisabeth Semeliker Tajnica – Diana Jurkovits