Entries by Maria Kornfeind

Jezični tečaj odrinut!

Jezični tečaj u Zadru ljeto 2021. Sadašnja situacija nam nažalost onemogućuje održanje našega prikgraničnoga seminara “Jezik prez granic”. Projekt se neće otpovidati, nego mi smo ga odrinuli na ljeto 2021.

Uspješna HAK klauzura

Po seminaru je pred klauzurom! 🤪 Denas smo se jako uspješno i intenzivno bavili sa prošlosti, sadašnosti i budućnosti HAKa! Razvijali smo nove cilje i ideje za buduće djelovanje. Lipa […]

,

Hvala!!!

Lipa hvala svim ki su pomogli načinit ov Dan mladine tako poseban i svim ku su snami svečevali! Bio je fenomenalan vikend! Ovde morete najt već slike

Otvoreno naticanje za Dan mladine!

Otvoreno je naticanje za Dan mladine 2019!🎉🎉🎉 Po ovim zvanarednim vikendom se moru najaviti društva iz sel južnoga Gradišća (austrijska i ugarska stran) za suorganizaciju Dana mladine. Prijave primamo do […]