Zač su medije za narodne grupe važne? Kako zgledaju medije Gradišćanskih Hrvatov i kako su se razvile? I kade u tom kipu neka bude naš Novi Glas? Premda svi koristimo moć interneta, da dostanemo potribne informacije i visti, se Gradišcansko-hrvatske medije ne rado potiplju online. Nebi se to moralo preminjiti? Bi to mogao HAK preminjiti? I kako to funkcionira kod drugih manjin?

Uvod: Konstantin Vlašić
Nadalje: Diskusija i djelaonica

Od 7.-12.10.2014. se je održao tradicionalni jesenski seminar MEN-a kod Rätoromancev u Švicarskoj, točnije u U La Punt Chamues-ch. Priredila ga je omladinska organizacija GiuRu. Sudjelivalo je oko 60 mladih iz već od 10 zemalj. Hak su zastupali Konstantina Vlašića, Marija Kornfeind i Viktorija Wagner. Seminar je stao pod geslom "Jau sun e stun", ča znači „Ja sam i ostat ću“. Nudile su se različite djelaonice kot naprimjer jačenje, film, medije i takozvani "training for trainers", kade su se mogli buduči peljači tečajev naobrazit.U tečaji jačenje i film se je stvorila himna za manjine u 5 jeziki i videoclip. Rezultat morete vidit ovde:http://www.youtube.com/watch?v=sz_LPvKJcbQ_ Uz to su djelatne grupe djelale na takozvanim White paper, ki će bit strategija MEN-a za budućnost. Prezentirat će se ta dokumenat koncem decembra u Berlinu. Pri sastanku kotrigov je odbor MEN-a informirao člane organizacije o djelovanju prošloga pol ljeta i budućega ljeta. Vrhunac tajedna je bio tradicionalni Waschmaschinenfest, koga su Retoramanci priredili za svoje goste .

Jur tradicionalni semester opening party će ov put biti kao pokušaj petak!

Die schon traditionelle semester opening party wird diesmal als Versuch an einem Freitag sein!

Do 31.12.2014. se moru najaviti društva iz sel sjevernoga Gradišća (austrijska, slovačka i ugarska stran) za suorganizaciju ove priredbe.
U okviru naticanja neka društva predstavu svoje selo, ideje, koncepte i predloge. Zainteresirani se moru najaviti pismeno poštom ili e-mailom kod Hrvatskoga akademskoga kluba. Ako imate kakova pitanja, kontaktirajte nas prosim!

Prijava:
e-mail: info@hakovci.org
pošta:  Hrvatski akademski klub
Schwindgasse 14/4
1040 Beč/ Wien

Mladina europskih narodnih grup (MEN) je od 11. do 17.8.2014. priredila dva seminare u Ohridu u Makedoniji, naime „Voices of Europe”, kot i seminar pod geslom „30 ljet prava za Rome“.

Obadva seminare je priredio MEN u kooperaciji s omladinskom organizacijom Vlahov u Makedoniji i s organizacijom za razvitak romskoga društva u Makedoniji „Sumnal“. Ukupno je sudjelivalo 80 mladih ljudi iz cijele Europe.

Cilj seminara „30 ljet prava za Rome“, bio je naučiti se već o situaciji Romov, razviti strategiju za MEN i  kako s njimi postupati. Do sada je samo jedna organizacija Romov  član MEN-a. Sudioniki su se u različni djelaonica mogli informirati o školstvu, pravnoj situaciji, socialnoj integraciji itd. Pri ti djelaonica je sudjelivalo 30 mladih Romov. MEN trenutno sastavlja takozvani „White paper” u kom će bit i jedno poglavlje o Romi.

Drugi seminar, ki se istodobno održao u Ohridu,  je „Voices of Europe”, tajedan jačenja, pri kom su se sudioniki naučili jačke u 8 različni jeziki i nastupili na glavnom trgu Ohrida. U tom programu su prvi put bile uklopljene radionice interkulturalne učnje. Cilj tih radionic je bio da sudioniki bolje razumu jačke manjin ali i zajedničtvo i razlike med kultura.

Uz dnevno jačenje i pohadjanje djelaonic je bilo i izletov u Bitol i u Prilep, kade su sudioniki poiskali romska naselja, da se na licu mjesta informiraju o problemi i situaciji romske manjine.

 

Busi se vozu samo po najavi! Ako kaniš, da se kroz tvoj selo bus vozi, prosim najavi se na info@hakovci.org
ime/selo/ kada tamo i najzad
cijena:5€ na osobu
Busse fahren nach Anmeldung! Wenn du willst, dass durch deinen Ort ein Bus fährt, schick uns eine mail info@hakovci.org
Name/Dorf/ wann hin und retour
Preis: 5€ pro Person

Šator je uz restoran Tercija na Šopronskoj ulici.
Das Zelt wird neben dem Restaurant Tercija auf der Soproner Straße sein.
A sátor a Tercia mellett a Soproni utca vegén lesz.

Kemp će bit u školskoj dvorani.
Das Kemp wird in der Turnhalle der Schule sein.
A Kemp az iskola tornatermeben.

Daljne informacije morete najt na www.danmladine.at
Weitere infos gibts unter www.danmladine.at

   letak_danmladine_ 2014

Djelaonica: Gradišćansko hrvatska scena za početnike 2
pregled o hrvatskoj sceni s težišćem na savjet za narodnu grupu gradišćanskih hrvatov.

Workshop: Burgenlandkroatische Szene für Anfänger 2
Überblick über die kroatische Szene mit Schwerpunkt auf den Beirat für die kroatische Volksgruppe

Wiener Volksgruppengespräche- Modernität gegen Status quo
Radiocafe
Argetinierstraße 30a

Djelaonica: Gradišćansko hrvatska scena za početnike
pregled o hrvatskoj sceni s težišćem na savjet za narodnu grupu gradišćanskih hrvatov.

Workshop: Burgenlandkroatische Szene für Anfänger
Überblick über die kroatische Szene mit Schwerpunkt auf den Beirat für die kroatische Volksgruppe

Od 11.-18.04.2014. je 90 mladi ljudi od 19 manjinskih organizacija iz cijele Europe sudjelivalo na vazmenom seminaru MEN-a, ki se je ovo ljeto održao u Chronstau u Poljskoj. Tote je nas primila omladinska organizacija Bund der Jugend der deutschen Minderheiten(BJDM). Seminar je stao pod geslom „30 ljet MEN“. Još cijelo ljeto će se pri različni aktiviteta svečevat.
Na generalnoj sjednici se odibrao novi odbor: Matic Germovšek (Ksššd) je nastao predsjednik MEN-a, potpredsjednik za finance je nastao Stere Stamuele (CTArm),potpredsjednik za ured Petra Tröteli (GJU), komisar politike Konstantin Vlasich, komisarka komunikacije Rejska Lipičeć (PAWK). Komisarka za "integraciju članov- prlje povečanje" Berit Nommensen (Rökefloose) i chair Angel Nikolov (VYCM) su ostali u njihovi funkcija.. Zvana toga su Maria Kornfeind i Viktoria Wagner odibrane u radnu grupu „integracija članov“.

Vom 11.-18.4.2014 haben 90 junge Leute, aus 19 Minderheitenorganisationen aus ganz Europa am Osterseminar der JEV (Jugend Europäischer Volksgruppen) in Chronstau in Polen teilngenommen. Organisator war die Jungend der deutschen MInderheiten. Das Seminar stand unter dem Motto "30 Jahre JEV", ein Jubiläum, welches in diesem Jahr mit verschiedenen Aktivitäteten gefeiert wird.
Auf der Generalversammlung wurde ein neuer Vorstand gewählt: Matic Germovšek (Ksššd) wurde Präsident, Stere Stamuele (CTArm) Vizepräsident für Finanzen, Petra Törteli (GJU) Vizepräsidentin für das Büro, Konstantin Vlasich (HAK) Komissar für Politik, Rejska Lipičeć (PAWK) Komissarin für Kommunikation. Berit Nommensen (Rökefloose) blieb Kommissarin für "Mitglieder Integration- früher Erweiterung" und Angel Nikolov (VYCM) Chair. Außerdem wurden Maria Kornfeind und Viktoria Wagner in die Arbeitsgruppe "Mitgliederintegration" gewählt.

slike: Rejska Lipičeć