Hak će i ovo ljeto sudjelivat pri akciji "Weihnachten im Schuhkarton", ka podupira dicu u nevolji s tim da im pokusi polipšati Božić sa mali dari.

Uz zakipljeno vino i pecivo ćemo u Centru u Beču pakirat kartone, veselili bi se, ako bi i Vi pomogli. Ako nimate lazno da dojdete, nam ipak morete doprimiti vaše dare u Hrvatski centar, Schwindgasse 14, 1040 Beč do 8.11.2012.

Neke primjere ča se dici od 2-14 ljet zna darovat, najdete pod: www.geschenke-der-hoffnung.at

Slanje jednoga kartona stoji 6€. Ako nimate dare, ali ipak volju da pomorete, znate i s pinezi podupirat ovu akciju. Jednostavno pineze poslat na: konto broj: 116889, bankovni broj: 33065, Raiba Gornja Pula. Sve pineze ke darovate, će Hak direktno dalje dat na „Božić u kartonu“

Lipa hvala unajpr svim pomagačem!

Do 11.11.2012. moreš ti, ako si rodjen po 1.1.1977., poslati do tri pjesmice na HAK.
Pjesmica mora biti na gradišćanskohrvatskom jeziku ili u nekom gradišćanskom hrvatskom seoskom dijalektu.
 
adresa:1040 Beč, Schwindgasse 14/4)
Hrvatski akademski klub je otvorio rok naticanja za Dan mladine 2013. Do 31.12.2012. se moru najaviti društva iz sel južnoga Gradišća (austrijska i ugarska stran) za suorganizaciju ove priredbe.

U okviru naticanja neka društva predstavu svoje selo, ideje, koncepte i predloge. Zainteresirani se moru najaviti pismeno poštom ili e-mailom kod Hrvatskoga akademskoga kluba.

Prijava:

e-mail: info@hakovci.org

pošta:  Hrvatski akademski klub
             Schwindgasse 14/4
             1040 Beč/ Wien

 

tradicionalno otvaranje novoga semestra

muzika:tamburaški sastav Koprive
ulaz:5 / 7€
 
špricar 1€ do 21.30!

 

 
 
 
 
Lipa hvala svim ki su bili na Danu mladine! Vidimo se kljetu na jugu!
 
slike morete najti pod:  http://danmladine.hrvati.at/
ako je ki ča izgubio: info@hakovci.org
 

Voices of Europe 5.8 -12.8.2012.

Hak je organizirao tajedan jačenja, pri kom su sudjelivati pripadniki manjin iz cijele Europe. Ovaj projekt MEN-a (Mladina europskih narodnosti) se svako ljeto održava u drugoj europskoj zemlji. Pod peljanjem Filipa Tyrana jačilo se je na različiti manjinski, kot i na engleskom jeziku.

Uz jačenje imali smo nekoliko druge aktivitete: Exchange market, vinokušanje, eksurziju na Niuzaljsko jezero i večer na rastoku. Vrhunac tajedna bili su dva koncerti četvrtak (Čelajev malin) i subotu u KUGi.

Pogledajte si naše djelo na youtube: http://www.youtube.com/watch?v=UnciCZGlLhk

Dojduće ljeto će se ova priredba održat u Grčkoj. Ako ima ki volju zastupat našu manjinu, javite se na info@hakovci.org.

Prvo izdanje Novoga glasa ljeta 2012 je izašlo. Tema je Naš(e) Grad(išće)!
Cijelo izdanje ćete ovde najti: NG 04/11

Tradicionalni parti na koncu semestra
Muzika: Kacavida- Kid pex – Dj Red star
EM polu-finale prik HD Beamera!
Happy 1st Half-time: Karlovačko 0,3l: 2,50€

Po četvrti put organiziramo od Haka van literarno naticanje za mlade imenom »LINAK 2012«. Po dvi izleti u druge pjesničke oblike se vraća Linak opet početku i to obliku pjesmice.

Do konca septembra moreš ti, ako si rodjen po 1.1.1977., poslati do tri pjesmice na HAK ili s poštom (1040 Beč, Schwindgasse 14/4) ili putem emaila (linak@hakovci.org). Svaki smi poslati do 3 pjesmice. Ostali uvijeti su da mora biti pjesmica na gradišćanskohrvatskom jeziku ili u nekom gradišćanskom hrvatskom seoskom dijalektu.

Stručna žirija će ocijeniti pjesmice, a za decembar je predvidjeno podiljenje nagradov:
1. nagrada iznaša 400,- eurov, 2. nagrada 200,- eurov, a 3. nagrada 100,- eurov.
Zvana toga će izlaziti i posebni broj novoga glasa sa svimi pjesmicami.

Mi čekamo na tvoje pjesmice!