klauzura2023

Prošlu subotu. 7.1. smo održali uspješnu hakovsku klauzuru. 🤓
Bilo je jako produktivno i zanimljivo.

Za ovo ljeto imamo čuda predvidjeno!

Dragi ljudi! Konačno je tako daleko 🥳
DAN MLADINE će dojt u Beč
U kooperaciji s Hrvatskim centrom će se po prvi put prirediti DM u Beču, takozvano najveće selo Gradišćanskih Hrvat:ic. 🌃

U isto vrime se priredjuje ULIČNA FEŠTA u Bečanskoj Schwindgasse 🎶
Daljnje informacije slijedu! STAY TUNED❗

➡️ ČETVRTAK/DONNERSTAG 22.09.- NEDILJA/SONNTAG 25.09. ⬅️
—————————————-

Es ist soweit – DAN MLADINE findet wieder statt und das zum ersten Mal in Wien 🥳
In Kooperation mit dem KROATISCHEN ZENTRUM wird das Programm von Dan mladine gemeinsam mit dem STRASSENFEST in der Wiedner Schwindgasse geplant. Weitere Infos folgen bald. STAY TUNED❗

 

Nažalost se već ne more najaviti!

Sva mjesta jezičnoga seminara su već zauzeta!
Lipa hvala na svi vaši najava!
Se ufamo, da i vi već ne morete dočekati!

Za sve one ki već nisu dostali mjesta – Vidimo se na svaki način dojduće ljeto!

 

Dost od dosadnih ljetnih jobov? Party, koncert ili sjednice – tebi lako spade organizirati bilo ča? Ti poznaš scenu? 

HAK ima posla za te! Kaniš ti biti glavna osoba, ka organizira Dan mladine? Podupiraj nas pri izboru bendov, premisli si s našim teamom design ljetošnjega festivala i dogovori detalje kooperacije sa selskim društvom! 

 

Tebe čeka:

 • Znamda najbolji job manjine
 • Podupiranje i iskustvo sa strani HAK-a i hakovske sekretarice
 • Pomoć pri PR-u sa strani NG-a
 • Honorar u višini od 1.000 € (stokrat bolje nego u volontarijatu tiskati internet)
 • Djelatno vrime si moreš sam:a zadiliti 

 

Ča moraš imati:

 • Pregled, strpljenje i šme
 • Dobro znanje hrvatskog jezika, pismeno i usmeno
 • Pozivitan pogled na stvari (a i negativan covid-test ne škodi)
 • Budžet pod kontrolom
 • Mudrost kreativnoga djela i želju dalje razviti festival
 • Na svaki način lazno na vikend od 9. do 11. septembra

 

Javi se do 31. marca (ili prije) kod HAK-a! Piši nam, zač uprav ti dojdeš u obzir, biti DM- organizator:ica!

 

 

Wien/Beč, 07.02.2022

 

Izjava o novosastavljanju Savjeta za hrvatsku narodnu grupu

 

Hrvatski akademski klub prigovara u okviru ove izjave predloženomu novosastavljanju Savjeta za hrvatsku narodnu grupu.

U pismu od Saveznoga kancelarstva se ustanovi, da savezno kancelarstvo teži za ravnotežom med spoli, starosnimi grupami i geografskom porijeklom.

To se nažalost kod aktualnoga prijedloga u pogledu na starosne grupe ne more ustanoviti. Najveća točka kritike je, da su se mladje generacije narodne grupe samo u manjkajućem opsegu zeli u obzir.

Nije razumljivo, da se nije zgledalo na dvi mlade, na širokoj bazi nominirane osobe u sastavljanju novoga Savjeta. Suprotno od toga se je na primjer primilo pet osob, ke imaju samo jednu nominaciju. Zvana toga se kod mnogih nominacijov nije gledalo na spol, starosnu grupu ili geografsko porijeklo.
Osebujno kod aktualnih temov i projektov kot na primjer urbanizacije narodne grupe kot posljedica migracije u Beč ili gradnje Doma za narodne grupe u južnogradišćanskom „glavnom gradu manjin“ Borti je geografski faktor relevantan.

Čini se, da je samo relevantno, ka organizacija koga predlaže. Ov dojam bi negativno uticao na motivaciju budućih generacijov, angažirati se u narodnoj grupi.

Nadalje potribuje Zakon o narodni grupa, da se kod sastavljanja Savjeta za narodnu grupu osebujno gleda, da su u narodnoj grupi bitna politička mišljenja i svitonazori zastupani.

Savjet za narodnu grupu podiljen je u društvenu, političku i crikvenu kuriju. Ukupno postoju trenutno 24 mjesta. Pri tom se neka polovica (12) Savjeta sastavi od član:ic društvene kurije. Politička kurija zauzima 10 mjest, a Crikva 2. Ipak je tako, da su dvi stranačke organizacije zastupane u društvenoj kuriji. Stranačka društva su zato, jer su člani ili politički mandatari SP-a (Prezidij) ili VP-a (DZ).

Političk:e zastupni:ce su jur u političkoj kuriji reprezentiran:e. Prema Zakonu o narodni grupa nije predvidjeno, da se ovim političkim zastupni:cam još dodiljuju dvoja mjesta u društvenoj kuriji.

U hrvatskoj narodnoj grupi se angažira čuda mladih ljudi, ki su – kot se čuda puti naglašava – budućnost narodne grupe. Oni razvijaju i realiziraju vridne projekte i inicijative za narodnu grupu (dijelom pod prekarnimi uvjeti). Ovi mladi ljudi – a pojam „mlad” neka se velikodušno razumi – tribali bi pravičnu reprezentaciju u onom gremiju, ki pri podiljenju resursov igra centralnu ulogu.

U ovom smislu apeliramo na Savezno kancelarstvo, da još jednoč predjela predvidjeni sastav za Savjet za hrvatsku narodnu grupu.

 

Izjava (PDF) Stellungnahme (PDF)