Loading Events
All Day

Jezik prez granic

Pag Pag

Jezični seminar za mlade Hrvat:ice iz Austrije, Ugarske, Slovačke i Hrvatske u Hrvatskoj.   Kada: 9. - 16.9. 2023 Kade: Pag, Hrvatska