Noviglas.online je prva online-platforma za gradišćanskohrvatsku manjinu i narodne grupe. Informiramo o razvitku u manjini, ponuda je kritičan izvještaj o politiki i društvu, mi se držimo žurnalističkih standardov i gajimo jezik i satiru u narodnoj grupi. Print-magazin Novi glas izdajemo pod tim imenom od 1969. ljeta. Nadalje izlazi četirekrat u ljetu.