DJELOVANJE

Hrvatski akademski klub je udruženje gradišćanskohrvatskih akademičarov i študentov. Sjedišće HAK-a je u Beču (Schwindgasse 14, 4. kotar) i u Željeznu (Na hataru 54). HAK se zalaže za dobrobit Gradišćanskih Hrvatov u Beču i u Gradišću, komu i pripadaju Gradiščanski hrvati na Ugrskoj i Slovačkoj strani granice.

“HAK je društvo ko artikulira i organizira mišljenje mladih ljudi, ki gledaju najpr i išću nove pute u budućnost – i za Gradišćanske Hrvate.” – Silvija Rešetarić, predsjednica: 95-00

U tom smislu HAK pokušava najti i druge izraze Gradišćansko hrvatskog identiteta uz folklor.

Cilj Hrvatskoga akademskoga kluba je podupiranje, očuvanje i razvijanje gradišćanskohrvatskoga jezika, identiteta i kulture. Hrvatski akademski klub gleda sebe kot društvo ko zastupa interese Gradišćanskih Hrvatov. U HAK-u se najdu različna društvenopolitička strujanja unutar hrvatske narodne grupe. Važan cilj mu je poboljšanje odnosov med većinom i manjinami uz respektiranje i poštivanje identiteta i jezika svih pripadnikov. Zalaže se osobito za poboljšanje i prilagodjenje pravne i političke situacije Gradišćanskih Hrvatov na potriboće sadašnosti.

Na europskoj razini je HAK osnivački član MEN-a, društva za mladinu europskih narodnosti (MEN). Hrvatski akademski klub omogući članstvom u ovom društvu brojnim študentom študijsku razmjenu. Takovi boravki u inozemstvu nisu samo zbog niskih stroškov tako intresantni za študente, nego već zbog toga kad se nudi mogućnost upoznati mladinu drugih manjin u Europi. Več informacijov pod: www.yeni.org
U Saveznom kancelarstvu je Hrvatski akademski klub zastupan u Savjetu za hrvatsku narodnu grupu.

Sjedišće HAK-a u Beču je u Centru Gradiščanskih hrvatov (CGH), koga je skupa s Hrvatskim Gradiščanskim kulturnim društvom u Beču (HGKD) osnovao.
U Centru, ki je interkulturalna ustanova ima čuda društav svoje priredbe, i ovde se nalazi i jedna čuvarnica kot i biblioteka, ku je velikim djelom HAK darovao. www.hrvatskicentar.at

Link: Dan Mladine 

Link: Novi Glas

 

Hakovski večeri

Hrvatski akademski klub redovito organizira hakovske večeri. U glavnom se obdržavaju diskusije i simpoziji pri ki su skoro svenek Gradišćanski Hrvati centralna tema: jezik, odnos manjine prema većini, respekt i poštovanje identiteta, školstvo, društva, itd.

U Hrvatskom akademskom klubu se najdu različna društvenopolitička strujanja. Otvorena izmjena mišljenj i konstruktivne diskusije su svakidašnjica. Znanstvenimi projekti i diskusijami na temu «Gradišćanski Hrvati» se budući akademičari informiraju i izobrazu, da bi to znanje kašnje mogli koristiti.

Prilikom hakovske večeri poziva HAK ali i na fešte u Centar, kot su to na primjer „semester opening parti“, „semester ending parti“ i druge zabave.

Dan sridnjoškolcev

Jur oko 10 ljet dugo pozivamo gradišćanske školare ovkraj i onkraj granice na jedan vikend u Beč na „Dan sridnjoškolcev“. Cilj ove priredbe je da još pred početkom svojega študijuma upoznaju Beč: svako ljeto predstavimo sveučilišća u Beču i različne smjere za študiranje. Informiramo školare o mogući podupiranji i štipendija i je upoznamo sa svakojačkimi mogućnosti stanovanja u Beču. Još prije nego se počnu študirati, neka mladi Gradišćanci kroz skupno razgledivanje grada, druženje i svečevanje upoznaju druge študente iz Gradišća.

Cilj HAK-a je da se uspostavljeni kontakti onda i za vrime študijuma dalje gaju i učvrsnu, tako da se Gradišćanski Hrvati u velegradu ne „zgubu“. Dan sridnjoškolcev je i idealna priredba da HAK privabi i pridobi nove člane.

LINAK

Od 2002. Ljeta HAK redovito priredjuje Linak, literarno naticanje za mlade. Sudjelovati znaju svi mladi autori pod 35 ljet, ki pišu svoja pjesma i tekste na gradišćanskohrvatskom jeziku ili u nekom gradišćanskom hrvatskom seoskom dijalektu.
Cilj LINAK-naticanja je, da se podigne svist mladih ljudi za gradišćanskohrvatski jezik, kulturu i predsvim literaturu. 2009. ljeta je literarno naticanje mladih bilo odlikovano nagradom „Mini-Metron“, za zalaganje za hrvatski jezik.