Minority SafePack Initiative – konferencija za štampu i javno potpisivanje

Denas je u Beču predsjednik FUENa Lórant Vincze skupa s zastupniki peršonskoga komiteta Luisom Durnwalder (bivši Južnotirolski zemaljski poglavar), Danielom Alfreider (govorač SVPa u italijanskom Parlamentu), Valentinom Inzko (visoki reprezentant za Bosnu i Hercegovinu) i Gabrijelom Novak-Karall (glasnogovoračica za MSPI komitet u Austriji ) predstavio Minority Safepack Inicijativu. Za gradjansku inicijativu ka se zalaže za prava manjin u Europi se mora do 3.aprila 2018. ljeta pobrat 1 milion potpisov.

Po konferenciji za štampu je postojala mogućnost javnoga potpisivanja, koju je med drugimi i Willi Rešetarić iskoristio.

 

izjave u medija:
http://derstandard.at/2000066893913/EU-Volksbegehren-fuer-Minderheitenrechte-in-Wien-gestartet

http://orf.at/stories/2412925/

http://volksgruppen.orf.at/hrvati/stories/2875184/

Ha

Si jur HAKnut? Kaniš upoznat mlade gradišćanske Hrvate u Beču?
HAK poziva na info večeru i semester opening party u novom študijskom ljetu!

HAK info -večer:
Za zainteresirane školare, študente i mlade ki su u Beču nudimo info večer. Upoznaj nove ljude i djelovanje HAK-a.
kada? 06.10.2017. u 18:00 uri
prijava: info@hakovci.org ili na facebook

Semester opening party

Si jur HAKnut? Kaniš upoznat mlade gradišćanske Hrvate u Beču?
HAK poziva na info večeru i semester opening party u novom študijskom ljetu!

HAK info -večer:
Za zainteresirane školare, študente i mlade ki su u Beču nudimo info večer. Upoznaj nove ljude i djelovanje HAK-a.
kada? 06.10.2017. u 18:00 uri
prijava: info@hakovci.org ili na facebook

Semester Opening
Glazba: TS Šetnja
06.10.2017. u 21:00 uri – ulaz: 20:30 uri
Schwindgasse 14 / 1040 Beč

Veselimo se na vas!!
—————————————–
podupirano iz sredstav saveznoga kancelarstva

Dan mladine

Dan mladine se približava, ovde morete najti već informacijov!
Dan mladine steht vor der Tür, hier findet ihr mehr Infos!

Otvoreno je naticanje za Dan mladine 2018!

Do 31.10.2017. se moru najaviti društva iz sel sjevernoga Gradišća (austrijska, slovačka i ugarska stran) za suorganizaciju ove priredbe.

U okviru naticanja neka društva predstavu svoje selo, ideje, koncepte i predloge. Zainteresirani se moru najaviti pismeno poštom ili e-mailom kod Hrvatskoga akademskoga kluba. Ako imate kakova pitanja, kontaktirajte nas prosim!

Prijava:
e-mail:
info@hakovci.org

pošta:  Hrvatski akademski klub
Schwindgasse 14/4
1040 Beč/ Wien

 

Soba u HAKovskom WGu

U HAKovskom stanu na 4. katu, Schwindgasse 14, će od Oktobra/Listopada bit jedna hiža (13,66 m2) slobodna. Stanarica ili stanar ki dostane hižu se more po dogovoru useliti početkom ili sredinom Septembra/Rujna (uz cijelu/pola stanarine). U hiži je integrirana visoka stelja sa matracom.

Stan je predvidjen za gradišćansko-hrvatske i hrvatske študente i študentice. Pripravnost i motivacija za djelovanje u HAKu i sudjelivanje pri priredba i sjednica je prednost za kandidate i kandidatkinje.

Očekujemo čuda prijave, tako da prosimo za kratak tekst o tebi i motivacijski tekst. Pozvat ćemo užji krug na razgovor.

Već informacije i najava do 28.7. na info@hakovci.org *)

Stanarina/Miete: 330€ (inkl. internet, grijanje, struja)

Kaucija/Kaution: 700€

Otkupnina/Ablöse: 60€ (ormar, firongi/zavjese)

*) Osobne informacije se samo koriste za potrebe stana i brišu se nakon predaje sobe

Mi smo miniMETRON 2016

Kolektiv glavnih urednikov Novoga glasa je dobio Hrvatsku kulturnu nagradu Hrvatskoga centra za narašćaj Mini-M­e­tron za ljeto 2016.

Primili su nagradu:
Davor Frkat, Zrinka Kinda (lektorat), Konstantin Vlasich, Florian, Matthias i Viktoria Wagner i Nikola Znaor (layout).

 

 

ovde morete najt već informacijov:
http://www.hrvatskenovine.at/clanak/10-02-2017/mini-metron-za-2016-kolektivu-glavnih-urednikov-novoga-glasa

http://volksgruppen.orf.at/hrvati/stories/dobardanhrvati/

Wanted: Novi glas 2003-2008

Ako znaš kade bi mogao bit karton Novih glasov, ki je sksrnuo iz biblioteke u Hrvatskom Centru, kontaktiraj nas, ili vrati ga jednostavno 😉
email: info@hakovci.org

Vazmeni seminar MENa 2017. pod geslom “Building Bridges”

Od 7. do 13. aprila je vlaška organizacija iz Albanije, VYCA (Vlach Youth Council of Albania), pozvala Mladinu europskih narodnosti (MEN) na tradicionalni vazmeni

sudioniki seminara
izvor: Gregor Novak

seminar u Durres. Ov seminar pod geslom „Building Bridges – Graditi moste“ je pohodilo 101 mladi ljudi iz 20 europskih zemalj. Hrvatski akadmeski klub su zastupali Lukas Kornfeind, Maria Kornfeind, Viktoria Wagner, Viktoria Kuzmić, Martina Špiranec, Nataša Sarić i Diana Jurković. Za DGMU je bio Luka Payrić nazočan. Read more

Generalna sjednica i Božićna svetačnost

Hrvatski akademski klub i ljetos srdačno poziva na svoju generalnu sjednicu, 15.12. – 19:30 uri u prostorija Hrvatskoga Centra.

Dnevni red:
1) pozdrav i izvještaj predsjednika
2) izvještaj blagajnika
3) izvještaj kontrolorov
4) rasterećenje staroga odbora
5) odibiranje novoga odbora
6) adaptacija štatutov
7) buduće djelovanje
8) diskusija

Potom pozivamo na Božićnu svečanost!
Veselimo se na Vas/Te 🙂